โปรโมชั่นราคาพิเศษ

https://booking.allhandsmarketing.com/booking/packages.aspx?hotelcd=HT14005028

Flash Sale (Room Only)

Sales Period :  1 Aug.  - 31 Dec 2018
Stay Period  :  1 Nov 2018 - 30 Apr. 2019


 

ราคา: 2,300  บาท
https://booking.allhandsmarketing.com/booking/packages.aspx?hotelcd=HT14005028

Hot Deal (Room Only)

Room Exclude breakfast
Book period : Now - 27 Dec 2018
Stay period : Now - 30 April 2019
Non Refund Policy
 

ราคา: 2,145 /night  บาท
https://booking.allhandsmarketing.com/booking/packages.aspx?hotelcd=HT14005028

Family Package (3 days / 2 nights)

Valid : 01 Nov - 30 Apr 2019
Room include :  breakfast for 4 person / Free Wifi
***This package can accommodate up to 4 adults.
Special offer : 1 pizza plus fried chicken (1 time per stay)

ราคา: 8,700 / 2 nights  บาท
http://unity.reservation-system.net/form/pattaya-discovery-resort-special-offers.aspx

Exclusive Deals !!!

 

Room include breakfast.

Valid : 01 Nov - 30 Apr 2019

ราคา: 2??0  บาท